Toepassing nultarief bij accijnsgoederen
De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Voor de toepassing van post a 7, onderdeel a, van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Tabel II , moet de leverancier, op grond van artikel 12, lid 2, onderdeel b, ten 1°, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 jo. artikel 36a, lid 1, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, onder meer kunnen overleggen een verklaring van de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats dat deze de goederen in zijn accijnsgoederenplaats in opslag neemt.
Het ontmoet geen bezwaar dat overlegging van deze verklaring achterwege blijft, mits uit de bescheiden die aan de transactie ten grondslag liggen, duidelijk blijkt waar de desbetreffende goederen in AGP zijn of zullen worden opgeslagen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht