Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Toepassing quota diplomatieke vrijstellingen

Uitgebreide informatie
Toepassing quota diplomatieke vrijstellingen
De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken wil namens de Staatssecretaris van Financiën door middel van publicatie van de bijlage van een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland, ruimere bekendheid geven aan de dit jaar ingestelde quota ten aanzien van de aanschaf van belastingvrije sterke drank, tabak en benzine. De hoeveelheid door geprivilegieerden aan te schaffen belastingvrije drank en tabak werd tot 1 januari 2000 naar redelijkheid beoordeeld, hetgeen tot interpretatieverschillen van het begrip redelijkheid kon leiden.
In overleg tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën zijn quota vastgesteld, die overeenkomen met datgene wat in omringende landen gebruikelijk is.
In de brief van 6 maart 2000 (DKP/BV/2000-253) (en de brief van 26 mei 2000 (DKP/BV/2000-568) betreffende de verhoging van het benzinequotum voor 5 dienstauto’s) informeert de Directie Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken alle diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland dat ten aanzien van diegenen die een vrijstelling genieten de volgende quota van toepassing zijn:
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht