Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2007.

Toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van discjockeys

Uitgebreide informatie
Toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van discjockeys
In de Infobulletinpublicatie met het volgnummer 99/344 is onder meer aangegeven dat d.j.’s die aan een aantal objectieve, eenduidige criteria voldoen, zijn aan te merken als professioneel uitvoerende artiesten. Die criteria zijn:
1. van het werk van de desbetreffende d.j. worden opnames gemaakt in een professionele studio en die opnames worden uitgebracht op plaat of c.d.;
2. over het werk van de d.j. en diens artistieke kwaliteiten verschijnen artikelen in gerenommeerde vakbladen, die zijn geschreven door collega’s of vakgenoten;
3. de d.j.’s treden niet op in reguliere discotheken, maar worden nagenoeg geheel (d.w.z. voor 90% of meer) gecontracteerd door organisatoren (poppodia) die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Poppodia (NVP) te Amsterdam.
Gebleken is dat het derde criterium niet langer aansluiting heeft op de praktijk. In verband hiermee heb ik besloten het criterium te laten vervallen. Vanaf 1 december 2000 dient met het vorenstaande rekening te worden gehouden.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht