Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra

Uitgebreide informatie
Toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra
De inspecteur-generaal van het onderwijs,
Gelet op:
? artikel 13 van de Wet op het onderwijstoezicht,
Besluit
Artikel 1. Vaststelling toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra
Het toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage .
Artikel 2. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra.
De ,
inspecteur-generaal van het onderwijs
Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaststelling toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra
Artikel 2. Bekendmaking
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht