Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.

Uitbreiding goedkeuring inzake bezitstermijn rechtsvoorgangers

Uitgebreide informatie
Uitbreiding goedkeuring inzake bezitstermijn rechtsvoorgangers
Par, 37, lid 7 van de Toelichting op de WBR bevat een goedkeuring m.b.t. de toepassing van art. 15, lid 1, letter q van die Wet. Het betreft gevallen, waarin een verkrijger van landerijen de naburige landerijen nog geen vijf jaar in eigendom, erfpacht of beklemming heeft.
De goedkeuring houdt in, dat de bezitstermijn van bepaalde rechtsvoorgangers van de verkrijger kan worden meegerekend.
Ik heb met toepassing van art. 63 AWR deze goedkeuring uitgebreid tot de gevallen, waarin de verkrijger de naburige landerijen heeft verkregen van:
1. haar moedermij./enig aandeelhouder in het kader van een interne reorganisatie ingevolge art. 15, lid 1, letter h WBR, en
2. van haar enig aandeelhouder krachtens inbreng van een gehele onderneming ingevolge art. 15, lid 1, letter e WBR. In die gevallen mag de tijd, gedurende welke de moedermij./enig aandeelhouder de landerijen reeds in eigendom, erfpacht of beklemming had, bij de tijd van de verkrijger worden opgeteld.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht