Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2006.

Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang

Uitgebreide informatie
Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang
1. Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang
De regeling kinderopvang voor onderwijspersoneel (kenmerk AB/A&A-2000/4616 van 16 mei 2000, Gele Katern 2000, nr. 15) en de regeling buitenschoolse opvang (kenmerk AB/A&A-2000/26167 van 1 september 2000, Gele Katern 2000, nr. 18a), zoals gewijzigd bij regeling van 25 oktober 2001 (kenmerk AB/A&A/2001-41778, Gele Katern 2001, nr. 25), zijn tevens van toepassing op het personeel van agrarische onderwijsinstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra zoals bedoeld in artikel 1.3.3 respectievelijk 1.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
2. Inwerkingtreding regeling
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte in Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister
namens deze,
directeur arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit
Inhoudsopgave
1. Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang
2. Inwerkingtreding regeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht