Besluit van 24 oktober 1994, nr. IFZ94/1206
De staatssecretaris deelt het volgende mee.
Gelet op het bijzondere karakter van door de Stiftung Hilfswerk für behinderte Kinder verstrekte uitkering(en) (Softenon-uitkering(en), heb ik aanleiding gevonden goed te keuren dat de Belastingdienst de van deze stichting ontvangen uitkeringen voor de toepassing van de Nederlands-Duitse overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting op dezelfde wijze behandelt als uitkeringen genoemd in het derde lid van art. 12 van genoemde overeenkomst. Voor de heffing van inkomstenbelasting brengt deze goedkeuring mee dat ter zake van de belasting die verschuldigd is over de van de Stiftung Hilfswerk ontvangen uitkering(en) een vermindering zal worden verleend op de voet van het bepaalde in het derde lid van art. 20 van genoemde overeenkomst.
NB:
De tegemoetkoming geldt niet voor de premieheffing volksverzekeringen, zodat zij geen gevolgen heeft voor de over de uitkeringen verschuldigde premies volksverzekeringen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht