Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2004, nr. WJZ 4076023, omtrent de uitleg van het begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij de behandeling van aanvragen van een S&O-verklaring
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikel 24 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
Het in artikel 1, eerste lid, onder p, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gehanteerde begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' wordt zo uitgelegd dat de aanvraag van een S&O-verklaring niet wordt afgewezen vanwege het feit dat:
a. het resultaat van het onderzoek geen toepassing kan vinden in een technisch nieuw fysiek product of productieproces;
b. de resultaten van het onderzoek niet reproduceerbaar zijn of de statistische betrouwbaarheid van het onderzoek niet inzichtelijk is;
c. de aanvrager in het onderzoek geen nieuwe concepten, wetmatigheden of theorie├źn ontwikkelt;
d. de aanvrager in het onderzoek geen onbekend werkingsprincipe verklaart.
Artikel 2
Deze beleidsregel wordt toegepast op aanvragen die betrekking hebben op de tijdvakken die aanvangen na 31 december 2004.
Artikel 3
Indien het bij koninklijke boodschap van 21 september 2004, ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005), Kamerstukken 29 767, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze beleidsregel op hetzelfde tijdstip in werking.
Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
's-Gravenhage, 4 december 2004.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht