Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB

Uitgebreide informatie
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2008, nr. PO&K/O&O/69958 houdende regels inzake de besteding van de specifieke uitkering op grond van artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 (Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010;
Besluit:
Artikel 1. Uitleg besteding specifieke uitkering
De specifieke uitkering als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 dient te worden besteed aan voorschoolse educatie en/of aan schakelklassen om onderwijsachterstanden te bestrijden.
Hieronder vallen naast personele en materiële uitgaven voor de primaire activiteiten ook uitgaven voor activiteiten die gericht zijn op:
a. de aantoonbare verhoging van het bereik van het aantal kinderen dat voorschoolse educatie nodig heeft;
b. de aantoonbare verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.
Artikel 3. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Uitleg besteding specifieke uitkering
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht