Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2006.

Uitvoeringsbesluit artikel 8, tweede lid, Wet melding ongebruikelijke transacties

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 maart 1999, houdende uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn vastgesteld bij ministeriële regeling van 27 november 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 5 februari 1999, BGW 99/197-M;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1999, no. W06.99.0057/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 23 maart 1999, BGW 99/584-M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties , vastgesteld bij ministeriële regeling van 27 november 1998, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 maart 1999
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven twintigste april 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht