Let op. Deze wet is vervallen op 13 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 juni 2014.

Uitvoeringsbesluit Colportagewet

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 juli 1975, houdende uitvoering van enkele bepalingen van de Colportagewet
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Justitie van 3 juni 1975, no. 675/318 W.J.A., gehoord de Commissie Uitvoeringsvoorschriften Colportagewet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ( Stb. 1950, K 22);
Gelet op de artikelen 8, derde lid, 9, eerste lid, en 26, derde lid, van de Colportagewet ( Stb. 1973, 438);
De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 1975, no. 12);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris en Onze voornoemde Minister van 9 juli 1975, no. 675/372 W.J.A.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 3
Het in artikel 26, eerste lid, van de Colportagewet ( Stb. 1992, 71) bedoelde bedrag wordt vastgesteld op € 34.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Colportagewet.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op het in artikel 35, eerste lid, van de Colportagewet bedoelde tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 11 juli 1975
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vierentwintigste juli 1975
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht