Besluit van 7 november 1989, houdende uitvoering van artikel 2, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. van 29 september 1989, nr. R 39626, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet ( Stb. 1935, 554);
De Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 1989, nr. WO9.89.0580);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 november 1989, nr. RW 43069, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
De vaststelling van regels als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet ( Stb. 1935, 554) geschiedt in overeenstemming met
a. Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, indien deze regels strekken tot behartiging van de belangen, bedoeld in het derde lid van artikel 2 van de Wegenverkeerswet;
b. Onze Minister van Economische Zaken, indien deze regels strekken tot behartiging van de belangen, bedoeld in het vierde lid van artikel 2 van de Wegenverkeerswet.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 7 november 1989
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de vijfde december 1989
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht