Besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving, van 4 oktober 1994, nr. CWW 89/128;
Gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1994, no. W07.94.0608);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 13 december 1994, nr. CWW 89/128, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
2.
Ten aanzien van voertuigen, bedoeld in het eerste lid, gelden van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de artikelen 1 tot en met 8, 10 tot en met 36, 38 tot en met 41, 43, 45 tot en met 58, 59 tot en met 61a, 62 tot en met 86b, en 87 tot en met 92 alsmede de bijlagen 1 en 2 .
1.
Ten aanzien van militairen te voet die zich ter uitoefening van de dienst op de weg bevinden, gelden van het bepaalde bij de Wegenverkeerswet 1994 de artikelen 1, eerste tot en met derde lid, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 20, 159, 175, 176, derde lid, 177, eerste lid, 178, 184 en 188.
2.
Ten aanzien van militairen, bedoeld in het eerste lid, gelden van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de artikelen 1, 2, tweede en derde lid, 4, 9, 16, 37, 42, 43, derde lid, 44, 50, 62 tot en met 75, 82 tot en met 84, 87, 88, 90, 92, eerste lid alsmede de bijlagen 1 en 2.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Hoofdstukken I, II, VII, IX, X, XI en XII van de Wegenverkeerswet 1994 in werking treden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 december 1994
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht