Besluit van 19 februari 1990, ter uitvoering van artikel 740f, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 20 oktober 1989, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 543/689;
Gelet op artikel 740 f, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel;
De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1989, no. W03.89.0614);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 8 februari 1990, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 5436/690;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het bedrag waartoe de aansprakelijkheid uit hoofde van Titel XIA van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel voor de in het eerste lid van artikel 740 f , aanhef en onder b , bedoelde vorderingen kan worden beperkt, bedraagt voor schepen, die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd tot het vervoer van personen en waarvan de tonnage niet groter is dan 300, 100 000 rekeneenheden.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking tegelijk met de wet van 14 juni 1989, Stb. 241.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 19 februari 1990
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de eerste maart 1990
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht