Vaststelling subsidieplafond 2005 in het kader van de ’Subsidieregeling beurzenprogramma Delta’
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,
Gelet op:
artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling beurzenprogramma Delta (kenmerk IB/2002/1166, Uitleg OCenW-Regelingen, nr. 4, 7 februari 2001),
Besluit
Artikel 1. Vaststelling subsidieplafond
Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA ten behoeve van het kalenderjaar 2005 bedraagt€  3.724.000,-
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaststelling subsidieplafond
Artikel 2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht