Besluit van 8 oktober 2005, houdende de vaststelling van vernieuwde kerndoelen voor het basisonderwijs (Besluit vernieuwde kerndoelen WPO) en houdende wijziging van het Besluit trekkende bevolking WPO in verband met de vaststelling van vernieuwde kerndoelen voor het basisonderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2005, nr. WJZ/2005/29152 (2623), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 9, vijfde lid, en 185, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 2005, nr. W05.05.0301/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 oktober 2005, nr. WJZ/2005/42840 (2623), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
Artikel II
[Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 oktober 2005
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de derde november 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht