Besluit van 21 april 2006, houdende vaststelling van het maximumbedrag van de toeslag voor de premie van verzekering tegen ziektekosten voor gerechtigden op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2006, kenmerk OHW-U-2664968;
Gelet op de artikelen 20, eerste lid, en 21 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de artikelen 14, tweede lid, en 15, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;
De Raad van State gehoord advies van 30 maart 2006, No. W13.06.0070/III;
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 april 2006, kenmerk OHW-U-2672771;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. € 114 per maand voor de ongehuwde gerechtigde jonger dan 65 jaar;
b. € 114 per maand voor de gehuwde gerechtigde jonger dan 65 jaar, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot niet te zijnen laste komt;
c. € 184 per maand voor de gehuwde gerechtigde jonger dan 65 jaar, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot te zijnen laste komt;
d. € 118 per maand voor de ongehuwde uitkeringsgerechtigde van 65 jaar of ouder;
e. € 118 per maand voor de gehuwde gerechtigde van 65 jaar of ouder, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot niet te zijnen laste komt;
f. € 236 per maand voor de gehuwde gerechtigde van 65 jaar of ouder, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot te zijnen laste komt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 21 april 2006
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht