Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Vaststellingsbesluit uitvoering wet afschaffing omroepbijdrage

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 februari 2000 tot vaststelling van enkele maatregelen ter uitvoering van de wet van 22 december 1999, Stb. 573 (afschaffing omroepbijdrage)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 4 februari 2000, nr. MLB/JZ/2000/4583;
Gelet op artikel IX van de wet van 22 december 1999 (Stb. 573), tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage);
De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2000, no. W05.00.0037/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 23 februari 2000, nr. MLB/JZ/2000/7.226;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Bij invordering van nog niet betaalde omroepbijdragen, waarvan de verschuldigdheid is ontstaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 december 1999 (Stb. 573), tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) , worden bedragen van € 2,84 of minder niet ingevorderd.
2.
Bij restitutie van reeds betaalde omroepbijdragen over tijdvakken die liggen na het tijdstip van inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde wet, worden bedragen van minder dan € 0,45 niet gerestitueerd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 februari 2000
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de veertiende maart 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht