Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2008.

Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling; compartimentering; goedkoopmansgebruik

Uitgebreide informatie
Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling; compartimentering; goedkoopmansgebruik
Aan mij is een vraag voorgelegd over de toepassing van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
BV X houdt aandelen in BV Y. De aandelen zijn in de loop van de tijd verworven. In het kader van de bepaling van de jaarwinst waardeert zij deze op de gemiddelde kostprijs.
De aandelen in BV Y vormen thans een deelneming, maar vormden in het verleden gedurende een bepaalde periode geen deelneming. Bij de sfeerovergang is in het verleden geen winst genomen.
BV X verkoopt een gedeelte van de aandelen in BV Y. Dit leidt ertoe dat de over de niet-deelnemingsperiode behaalde winst wordt gerealiseerd.
Kan BV X een LIFO-systeem hanteren bij de bepaling van het compartimenteringsresultaat bij verkoop van de aandelen?
Antwoord
Nee, BV X kan geen LIFO-systeem hanteren bij de bepaling van het compartimenteringsresultaat bij verkoop van de aandelen.
Het stelsel van waardering op gemiddelde kostprijs kan tot een andere verdeling van de winst over de jaren leiden dan een LIFO-systeem. Het is in strijd met de realiteitszin de jaarwinst op basis van gemiddelde kostprijs te bepalen en dan vervolgens het daarin begrepen compartimenteringsresultaat volgens een LIFO-systeem te berekenen.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht