Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2007.

Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid; intrekkingsbesluit

Uitgebreide informatie
Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid; intrekkingsbesluit
De minister van Financiën heeft het volgende besloten:
In dit besluit worden vijf besluiten over de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting ingetrokken.
1. Inleiding
Bij besluit van 19 december 2006, Stb. 685, is het Besluit fiscale eenheid 2003 aangepast. De aanpassingen houden in de eerste plaats verband met de wijzigingen welke voortvloeien uit de Wet werken aan winst , Stb. 631. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt diverse beleidsbesluiten te codificeren. Als gevolg van deze codificatie kan een aantal besluiten worden ingetrokken. De in te trekken besluiten bevatten gedeeltelijk ook achterhaald beleid.
2. Intrekking besluiten
De volgende besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007. Het besluit vervalt met ingang van 1 april 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 februari 2007
De
minister
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Intrekking besluiten
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht