Let op. Deze wet is vervallen op 9 november 2016. U leest nu de tekst die gold op 8 november 2016.

Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting; giftenaftrek of uitdeling

Uitgebreide informatie
Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting; giftenaftrek of uitdeling
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit gaat over de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting als de gift (ook) verband houdt met de charitatieve behoefte van de aandeelhouder.
1. Inleiding
Bij de giftenaftrek van artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb ) wordt herhaaldelijk gevraagd of giften die verband houden met persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder wel in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder zouden deze giften kwalificeren als middellijke uitdeling en als zodanig geheel van aftrek zijn uitgesloten. Een dergelijke benadering acht ik niet passend bij doel en strekking van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.
artikel 16 Wet Vpb van Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting; giftenaftrek of uitdeling">
2. Geen uitdeling als gift voldoet aan alle vereisten van artikel 16 Wet Vpb
Ik hanteer daarom de volgende uitleg (voor zover nodig goedkeurend). Een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar (overigens) voldoet aan de door artikel 16 van de Wet Vpb gestelde vereisten voor giftenaftrek, komt als gift in aftrek op grond van artikel 16 van de Wet Vpb en wordt niet als uitdeling aangemerkt voor de inkomstenbelasting.
Voor de volledigheid merk ik op dat de voor giftenaftrek vereiste zogenoemde ANBI-status van de begiftigde onder andere meebrengt dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 28 september 2015
De
Staatssecretaris
Lid van het managementteam Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Geen uitdeling als gift voldoet aan alle vereisten van artikel 16 Wet Vpb
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht