Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 april 2005, houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 maart 2005, kenmerk MC/MO-2567248;
Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet;
De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2005, nr. W13.05.0069/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2005, kenmerk MC/MO-2576269;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Onverminderd de artikelen 25 en 30 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, wordt de hoogte van de vergoeding, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, vastgesteld door het ziekenfonds waarbij de verzekerde is ingeschreven.
2.
Het ziekenfonds stelt de hoogte van de vergoeding zodanig vast, dat de verzekerde niet wezenlijk wordt belemmerd in zijn keuze tussen zorg die door zijn ziekenfonds ten behoeve van hem is overeengekomen en zorg waarvoor hij een vergoeding kan krijgen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel L, van de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 april 2005
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de achtentwintigste april 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht