Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Verlenging beleidsregel Toetsingskader Plan van Scholen 2005 - 2006

Uitgebreide informatie
Verlenging beleidsregel Toetsingskader Plan van Scholen 2005 - 2006
A. Opschuiven schooljaren en data
Door deze verlenging schuiven de in de beleidsregel opgenomen schooljaren en data uiteraard met een jaar op. Concreet betekent dit het volgende:
Alle data genoemd onder 3.2. ”Nieuw voor oud-beleid” schuiven met één jaar op;
Steeds waar gesproken wordt over ”het Plan van Scholen 2005-2007” komt dit te luiden: ”het Plan van Scholen 2006-2008”;
De indieningsdatum voor aanvragen wordt: vóór 1 januari 2005;
De datum voor versnelde afwijzing wordt: vóór 1 februari 2005.
B. Actualisering noten
De regelingen waarnaar bij de noten wordt verwezen komen te luiden:
(2) en (9): Regeling VO/BenB/2004/27863, Gele katern nr. 13 van 28 juli 2004 (Toetsingskader verplaatsing, omzetting, enz. ex artikel 75 WVO);
(3): Regeling VO/BenB/2004/27865, Gele katern nr. 13 van 28 juli 2004 (Verlenging en wijziging beleidsregel procedures intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo per 1 augustus 2004).
C. Actualisering aanvraagprocedure
De onder 5.1 Algemeen vermelde formulieren van CFI worden vernummerd naar: 54965 1 t/m 3 en 54967.
Deze formulieren en het daarbij behorende statistisch materiaal zijn pas eind september/begin oktober 2004 beschikbaar.
De
minister
Inhoudsopgave
A. Opschuiven schooljaren en data
B. Actualisering noten
C. Actualisering aanvraagprocedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht