Verlenging erfpachtsrecht na schenking van dat recht
Een erfpachtsrecht werd tezamen met de op het erfpachtperceel staande woning krachtens schenking verkregen. Terzake daarvan werd schenkingsrecht geheven; voor de overdrachtsbelasting werd destijds de vrijstelling van art. 15, lid 1, letter d WBR toegepast. Enkele jaren later werd het erfpachtsrecht verlengd. Daarbij was par. 31, lid 3 van de Toelichting WBR niet van toepassing, aangezien t.a.v. de verkrijging van de woning geen overdrachtsbelasting, maar schenkingsrecht was betaald.
Naar analogie van voormelde bepaling heeft de Staatssecr. met toepassing van de hardheidsclausule goedgekeurd dat over de waarde van de woning de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht