Let op. Deze wet is vervallen op 9 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 8 juli 2010.

Verminderen/vernietigen van een voorlopige aanslag als gevolg van wijziging boekjaar cq. rechtsvorm

Uitgebreide informatie
Verminderen/vernietigen van een voorlopige aanslag als gevolg van wijziging boekjaar cq. rechtsvorm
Momenteel is bij de Tweede Kamer aanhangig een wetsvoorstel dat beoogt de in de aanschrijving van 18 december 1989, nr. OB89/3959 (Vpb’69-449 en Gba-224) genoemde situaties te ondervangen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel trek ik de in de genoemde aanschrijving opgenomen voorgeschreven werkwijze in. De aanschrijving is derhalve vervallen. Dit leidt er toe dat vanaf heden de datum van de beschikking tot vermindering niet meer dient te worden gelijkgesteld met de laatste vervaldag van de te vernietigen aanslag.
In dit kader wordt nog de aandacht gevestigd op het besluit van 2 juli 1991, nr. CA 91/78 (Inv.’90, nr. 15.11.00 en Bel. A, nr. 70.00.05) waarin organisatorische maatregelen rond heffings- en invorderingsrente worden beschreven.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht