Let op. Deze wet is vervallen op 4 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 3 januari 2014.

Verordening gedragscode

Uitgebreide informatie

Inleidende opmerkingen:

Voor deze afdeling is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 163, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Op grond van het lidmaatschap dat het Nederlands Instituut van Registeraccountant (NIVRA) is aangegaan met de International Federation of Accountants (IFAC) is het NIVRA verplicht de standaarden van de IFAC in zijn eigen regelgeving te implementeren. Onderdeel van deze regelgeving is onder meer de Code of Ethics. Met de vaststelling door de ledenvergadering van het NIVRA van de onderhavige verordening is aan deze verplichting voldaan.
In deze verordening is uitgegaan van de structuur en inhoud van de Code of Ethics. De belangrijkste uitzonderingen zijn:
- Het in afwijking van de Code of Ethics in de verordening opnemen van hoofdstuk B2. Hierin zijn voorschriften opgenomen voor de registeraccountant die werkzaam is als intern accountant of als overheidsaccountant.
Inhoudsopgave
Inleidende opmerkingen:
+ Hoofdstuk A-100. Inleiding en fundamentele beginselen
+ Hoofdstuk A-110. Integriteit
+ Hoofdstuk A-120. Objectiviteit
+ Hoofdstuk A-130. Deskundigheid en zorgvuldigheid
+ Hoofdstuk A-140. Geheimhouding
+ Hoofdstuk A-150. Professioneel gedrag
+ Hoofdstuk B1-200. Inleiding
+ Hoofdstuk B1-210. Aanvaarden en continueren van een opdracht
+ Hoofdstuk B1-220. Belangentegenstelling
+ Hoofdstuk B1-230. Second opinion
+ Hoofdstuk B1-240. Honoraria en andere vergoedingen
+ Hoofdstuk B1-250. Marketing van professionele diensten
+ Hoofdstuk B1-260. Giften
+ Hoofdstuk B1-270. Beheer van bezittingen van cliënten
+ Hoofdstuk B1-280. Objectiviteit ter zake van iedere professionele dienst
+ Hoofdstuk B1-290. Onafhankelijkheid
+ Hoofdstuk B1-291. Organisatie van het accountantskantoor
+ Appendix bedoeld in artikel B1-200.3 en B1-200.11
+ Hoofdstuk B2-200. Inleiding
+ Hoofdstuk B2-210. Aanvaarden en continueren van een opdracht
+ Hoofdstuk B2-220. Belangentegenstelling
+ Hoofdstuk B2-230. Second opinion
Hoofdstuk B2-240. Honoraria en andere vergoedingen, niet van toepassing
Hoofdstuk B2-250. Marketing van professionele diensten, niet van toepassing
+ Hoofdstuk B2-260. Giften
Hoofdstuk B2-270. Beheer van bezittingen van cliënten, niet van toepassing
+ Hoofdstuk B2-280. Objectiviteit
+ Hoofdstuk B2-290. Onafhankelijkheid
+ Hoofdstuk B2-291. Organisatie van de accountantsafdeling
+ Hoofdstuk B2 - 292. Financiële belangen van de intern accountant
+ Appendix bedoeld in artikel B2-200.3 en B2 200.11
+ Hoofdstuk C-300. Inleiding
+ Hoofdstuk C-310. Potentiële conflicten
+ Hoofdstuk C-320. Opstellen en rapporteren van informatie
+ Hoofdstuk C-330. Optreden met voldoende vakbekwaamheid
+ Hoofdstuk C-340. Financiële belangen
+ Hoofdstuk C-350. Giften
+ Hoofdstuk D-400. Nadere voorschriften
+ Hoofdstuk D-410. Wijziging van de Verordening kwaliteitstoetsing en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht