Verspreiding NT2-Profieltoets, NT2-Profieltoets alfabetisering en MO-Profieltoets
Wet Inburgering Nieuwkomers van Verspreiding NT2-Profieltoets, NT2-Profieltoets alfabetisering en MO-Profieltoets">
Wet Inburgering Nieuwkomers
Artikel 10 van de Wet Inburgering Nieuwkomers bepaalt dat ter afronding van het inburgeringstraject een toets wordt afgenomen. In de Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers worden richtlijnen geformuleerd, waaraan deze toets moet voldoen. Om landelijk gestandaardiseerde toetsen beschikbaar te hebben, heeft het ministerie van OCenW de NT2-Profieltoets, de NT2-Profieltoets Alfabetisering en de MO-Profieltoets laten ontwikkelen.
Tot op heden konden deze toetsen kosteloos worden besteld bij Citogroep te Arnhem. Naar nu blijkt worden met name van de NT2-Profieltoets aanzienlijk meer exemplaren besteld dan daadwerkelijk afgenomen. Dit brengt voor het ministerie hoge kosten met zich.
Daarom heb ik besloten in 2003 de gratis verspreiding van de NT2-Profieltoets te maximeren op 15.000 exemplaren.
Verdeling toetsen
De verdeling van de toetsen over de roc’s heb ik in de bijlage opgenomen. De verdeling is gebaseerd op de bedragen die de roc’s op grond van een overeenkomst met de gemeente(n) ontvangen voor de uitvoering van inburgering. Deze bedragen zijn door de roc’s verantwoord in hun financieel jaarverslag en zij worden onder meer gebruikt voor de verdeling en de inhouding van het wachtgeldbudget over de roc’s.
In de verdeling is uitgegaan van een minimaal aantal van 20, gratis te verspreiden exemplaren.
Zodra een roc zijn aandeel in het totaal heeft bereikt, zoals aangegeven in kolom D, kan de toets tegen de kostprijs worden besteld bij:
Citogroep,
Postbus 1034 ,
6801 MG te Arnhem, of telefonisch via nummer 026-3521111 of via het e-mail-adres: klantenservice@citogroep.nl, danwel via de web-site www.citogroep.nl
De kostprijs bedraagt in 2003 €  12,50 per exemplaar. Ik heb, gelet op het hierboven gestelde, besloten de NT2-Profieltoets met ingang van 1 januari 2004 alleen nog tegen de dan geldende kostprijs beschikbaar te stellen. Bedoelde toetsen zijn verkrijgbaar via de eerder genoemde adressen van Citogroep.
De MO-Profieltoets en de NT2-Profieltoets Alfabetisering zullen voor 2003 nog gratis beschikbaar zijn.
Met ingang van 1 januari 2004 worden ook de MO-Profieltoets en de NT2-Profieltoets Alfabetisering niet meer gratis verstrekt. Ter informatie deel ik u nog mee dat de kostprijs in 2003 van de MO-Profieltoets €  115 per cd-rom (incl. handleiding) is. De kostprijs in 2003 van de NT2-Profieltoets Alfabetisering is per versie eenmalig €  103 voor de docentenmap. De daarbijbehorende toetsboekjes voor de kandidaten kosten tussen de €  1,37 en €  1,82.
De MO-Profieltoets en de NT2-Profieltoets Alfabetisering zijn in 2003 verkrijgbaar bij:
Bureau ICE,
Postbus 4,
4033 ZG Lienden,
tel. 0344-603434 of via faxnummer 0344-604003.
De kostprijs in 2004 zal afhankelijk zijn van de loon- en prijsbijstellingen die van toepassing zijn op deze producten.
Ik zal u eind 2003 informeren over de vastgestelde kostprijs voor het jaar 2004, voor deze drie genoemde toetsen. Dan zult u ook van mij vernemen bij welke organisatie u de toetsen kunt bestellen.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
staatssecretaris
namens deze,
directeur directie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Inhoudsopgave
Wet Inburgering Nieuwkomers
Verdeling toetsen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht