Besluit van 12 augustus 2009, houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Justitie van 13 juli 2009, nr. 5609426/09/6;
Gelet op de artikelen 28, tweede lid, 37, vijfde lid,en 42a, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;
De Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2009, nr. W03.09.0257/II);
Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 30 juli 2009, nr. 5612922/09/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria.]
Artikel II
[Wijzigt het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Artikel V
Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 augustus 2009
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht