Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2010.

Verzoek om vrijstelling van omzetbelasting ten aanzien van streeklaboratoria en dergelijke

Uitgebreide informatie
Verzoek om vrijstelling van omzetbelasting ten aanzien van streeklaboratoria en dergelijke Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2093, datum inwerkingtreding 13-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 06-02-2010.

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financien het volgende besloten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2093, datum inwerkingtreding 13-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 06-02-2010.

Op grond van het bepaalde in paragraaf 85, nr. 4a, van de Leidraad omzetbelasting 1954 werden laboratoria, welke zijn aangewezen als streeklaboratorium voor de volksgezondheid, niet in de heffing van omzetbelasting betrokken in gevallen waarin zij op kosten van het Rijk onderzoekingen verrichten ter herkenning en opsporing van bepaalde ernstige de volksgezondheid bedreigende ziekten.
Ten aanzien van door streeklaboratoria voor de volksgezondheid en andere laboratoria verrichte onderzoekingen, welke in tegenstelling met bovenvermelde onderzoekingen uitsluitend rechtstreeks verband houden met de behandeling van zieke mensen door artsen, kon heffing van omzetbelasting mede achterwege blijven.
Het ontmoet bij mij voorshands geen bezwaar dat in vorenbedoelde gevallen ook onder de werking van de Wet op de omzetbelasting 1968 heffing van omzetbelasting achterwege blijft, mits de desbetreffende voorbelasting niet wordt afgetrokken.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2093, datum inwerkingtreding 13-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 06-02-2010.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht