Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.

Voorwerpen van geringe waarde

Uitgebreide informatie
Voorwerpen van geringe waarde Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3992, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3992, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, Besluit van 25 juli 1995, nr. DB95/2229U.
Het ontmoet geen bezwaar indien de belastingplichtige in de gevallen waarin de in artikel 3.30, tweede lid, Wet IB 2001 bedoelde aanschaffings- of voortbrengingskosten minder bedragen dan € 450 (f 992), het standpunt inneemt dat sprake is van voorwerpen van geringe waarde. Tenzij sprake is van een complex, betekent dit dat genoemde kosten in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat mogen worden gebracht. Er hoeft daarbij niet beoordeeld te worden of sprake is van lopende uitgaven.
Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3992, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht