Let op. Deze wet is vervallen op 12 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 juni 2008.

Vrijstelling schenkingsrecht bij verkrijging van woningcorporaties

Uitgebreide informatie
Vrijstelling schenkingsrecht bij verkrijging van woningcorporaties De (plv.) Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Ingevolge art. 33, eerste lid, aanhef en onderdeel 10 SW is van schenkingsrecht vrijgesteld hetgeen wordt verkregen van een instelling als wordt bedoeld in art. 24, vierde lid SW, voor zover betreft uitkeringen door die instelling gedaan op grond van haar statuten, reglement of stichtingsbrief.
Deze vrijstelling is niet toepasselijk bij verkrijgingen van woningcorporaties, aangezien die instellingen niet vallen onder de laatstgenoemde bepaling.
Gelet op het belang van financiële continuïteit in de volkshuisvesting, ben ik bereid om op daartoe in te dienen verzoeken, met toepassing van artikel 63 AWR goed te keuren dat in gevallen waarin woningcorporaties elkaar financieel ondersteunen, ter zake van die ondersteuning geen schenkingsrecht wordt geheven.
Aan de goedkeuring wordt de voorwaarde verbonden dat de corporatie die de ondersteuning verricht, dat doet overeenkomstig haar statuten, reglement of stichtingsbrief.
In dit verband dient onder woningcorporatie te worden verstaan: een toegelaten instelling in de zin van artikel 70, eerste lid, van de Woningwet.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht