Vrijstelling voor bepaalde verkrijgingen door toegelaten instellingen
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
1. In artikel 15, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is een vrijstelling opgenomen voor bepaalde verkrijgingen, genoemd in artikel 74 van de Woningwet, door toegelaten instellingen. Het gaat daarbij om verkrijgingen van terreinen en van bestaande woningen en bijbehorende gebouwen en werken.
2. Als gevolg van het in werking treden van de Aanpassingswet derde tranche Awb II is voornoemd artikel van de Woningwet met ingang van 1 januari 1998 komen te vervallen.
3. Ik ben voornemens om voornoemd artikel 15, eerste lid, onderdeel o zodanig aan te passen dat daarin een zelfstandige vrijstelling wordt opgenomen voor verkrijgingen van terreinen en van bestaande woningen en bijbehorende gebouwen en werken door toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Woningwet. Hierdoor zal de situatie van voor 1 januari 1998 worden hersteld.
4. In afwachting hiervan keur ik goed dat ter zake van dergelijke verkrijgingen reeds nu de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft.
5. Met vorenstaande kan rekening worden gehouden voor verkrijgingen sinds 1 januari 1998, de datum van het vervallen van artikel 74 van de Woningwet.
6. Het vorenstaande geldt tot de in punt 3 bedoelde wetswijziging in werking treedt.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht