Besluit van 28 januari 1983, houdende vaststelling van het Vrijstellingsbesluit Noodwet Geneeskundigen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygi├źne van 1 november 1982, Nr. 320766/CV, DG Vgz/VIBO;
Gelet op artikel 14, onder b , van de Noodwet Geneeskundigen ( Stb. 1971, 396);
De Raad voor de buitengewone geneeskundige en farmaceutische voorziening gehoord (advies van 11 maart 1982, Nr. 320313/CV);
De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1982, Nr. 2658/25/8250);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1982, Nr. 320946/CV;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als geneeskundigen aan wie de verplichtingen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen niet kunnen worden opgelegd, worden aangewezen de geneeskundigen:
a. die zijn aangewezen als bevoegd gezag in de zin van de Noodwet Geneeskundigen ;
b. die werkzaam zijn als Hoofdinspecteur of, voor zover niet vallend onder a , als regionale Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;
c. die werkzaam zijn onder de bevelen van een Hoofdinspecteur of een regionale Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;
d. aangewezen krachtens artikel 2, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen, die ter voldoening aan een daartoe met Onze Minister van Defensie aangegane verbintenis een opleiding tot arts, tandarts of apotheker volgen.
Artikel 2
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kan een geneeskundige aanwijzen als geneeskundige aan wie de verplichtingen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen, niet kunnen worden opgelegd, indien naar het oordeel van de Minister de geneeskundige in zijn functie niet kan worden gemist of vervangen.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Vrijstellingsbesluit Noodwet Geneeskundigen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk II, paragraaf 3, van de Noodwet Geneeskundigen in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 28 januari 1983
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de twee├źntwintigste november 1983
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht