Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2007.

Water/legionellainspecties

Uitgebreide informatie
Water/legionellainspecties
Vraag
Is het door een waterleidingbedrijf tegen vergoeding inspecteren van waterleidingen en/of installaties op de aanwezigheid van legionellabacteriën, te rangschikken onder het verlaagde BTW-tarief ingevolge artikel 9 van de Wet op de omzetbelasting 1968 jo. post a-28 van Tabel I behorende bij die wet?
Antwoord
Nee, er is geen sprake van een verrichting die rechtstreeks verband houdt met de levering van water. De legionellainspecties kunnen met name niet worden aangemerkt als inspecties van binnenhuisaansluitingen of het controleren van watermeetinrichtingen in de zin van de in het voorschrift opgenomen toelichting op de post. Laatstbedoelde inspecties hebben een ‘technisch’ karakter, terwijl legionellainspecties, die worden verricht uit hoofde van (het bevorderen van) de volksgezondheid, betrekking hebben op het detecteren van de mogelijke ontwikkeling van micro-organismen (meestal na de waterlevering) als gevolg van specifieke omstandigheden bij de afnemer van het water. Bovendien zullen legionellainspecties met name zien op het onderzoek van watermonsters in een laboratorium. Het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden is nadrukkelijk van de toepassing van het verlaagde BTW-tarief inzake de post uitgezonderd, zodat ook om die reden het verlaagde BTW-tarief geen toepassing kan vinden.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht