1.
Deze wet heeft uitsluitend betrekking op de navolgende aan de autoriteit opgedragen taken:
a. het uitvoeren van risicobeoordelingen op het gebied van voeding en voedsel en op het gebied van andere consumentenproducten;
b. het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de uitvoering van risicobeoordelingen;
c. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen naar aanleiding van risicobeoordelingen en onderzoek als bedoeld in onderdeel b.
2.
De uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken geschiedt door de beoordelingseenheid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Waarborgen voor onafhankelijke uitoefening van risicobeoordeling en onderzoek
+ Hoofdstuk 3. Raad van advies
+ Hoofdstuk 4. Wijziging andere wetten
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht