Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 10 Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Uitgebreide informatie
1.
De belasting bedraagt per hectoliter bij een temperatuur van 20°C voor:
a. vruchtesap, groentesap en mineraalwater € 4,13;
b. limonade € 5,50.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt, met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, het volume van vruchte- en groentesap en limonade in vaste vorm of in geconcentreerde vorm herleid tot het volume van voor gebruik gereed vruchte- en groentesap of voor gebruik gerede limonade, met dien verstande dat voor limonade in vaste of geconcentreerde vorm voor huishoudelijk gebruik deze herleiding geschiedt op basis van de factor 3.
3.
Bij ministeriële regeling kan met betrekking tot alcoholvrije dranken in kleinhandelsverpakking worden bepaald dat voor de berekening van de belasting het herleiden van het volume van die dranken tot het volume bij een temperatuur van 20°C achterwege kan blijven.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Definities van de goederen en tarieven
+ Hoofdstuk III. Uitslag
+ Hoofdstuk IV. Invoer
+ Hoofdstuk V. Vrijstellingen en teruggaven
+ Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht