Beschikking bewijs van bekwaamheid ex artikel 108 Overgangswet W.V.O.
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-08-2006. U leest nu de tekst die gold op 31-07-2006.

Beschikking bewijs van bekwaamheid ex artikel 108 Overgangswet W.V.O.

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2006-08-01 
  • Intrekking regeling 
  • 05-12-2005 
  • Stb. 2005, 672 
   •   
   • 30-06-2004 
   • Stb. 2004, 344 
  • 1985-04-01 
  • 31-07-2006 
  • Wijziging 
  • 11-02-1985 
  • Stcrt. 1985, 63 
   • COO1400 
   • 11-02-1985 
   • Stcrt. 1985, 63