Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2014-12-02 
  • Nieuwe regeling 
  • 27-11-2014 
  • Stcrt. 2014, 34590 
   • DGETM-TM/nr.14191166 
   • 27-11-2014 
   • Stcrt. 2014, 34590