Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2011-12-21 
  • Wijziging 
  • 02-12-2011 
  • Stb. 2011, 607 
   •   
   • 02-12-2011 
   • Stb. 2011, 607 
  • 2010-10-10 
  • 20-12-2011 
  • Nieuwe regeling 
  • 23-09-2010 
  • Stb. 2010, 387 
   •   
   • 21-09-2010 
   • Stb. 2010, 361