Wijziging forfaitair percentage omzetbelasting met betrekking tot kantine-omzet bij (amateur)sportverenigingen en wijziging percentages in besluiten in verband met de verhoging van het landbouwforfait
Forfaitair percentage voor kantine-omzet bij (amateur)sportverenigingen
In verband met de verhoging van het algemene tarief van 17,5% naar 19% per 1 januari 2001 wordt het forfaitaire percentage in onderdeel 10 van het besluit van 27 juni 1980, nr. 080-1088, met ingang van 1 januari 2001 gewijzigd in 11. In dat besluit is goedgekeurd dat bepaalde (amateur-) sportverenigingen de verschuldigde omzetbelasting over de kantine-omzet mogen voldoen naar een forfaitair percentage. Dat percentage bedroeg van 1 oktober 1992 tot en met 31 december 2000: 10,5.
Wijziging van percentages in besluiten in verband met de verhoging van het landbouwforfait Het landbouwforfait is met ingang van 1 januari 2001 verhoogd van 4,8% naar 5,1%.
In het besluit van 15 november 1983, nr. 283-14899, Toelichting Landbouwregeling, en in het besluit van 12 juni 1984, nr. 284-7723 (Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de zgn. superheffing) wordt melding gemaakt van percentages die betrekking hebben op of gerelateerd zijn aan het landbouwforfait. Bij besluit van 30 december 1999, nr. VB1999/2606, zijn de voor het jaar 2000 geldende percentages bekendgemaakt.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de percentages zoals deze zijn vermeld in de besluiten van 15 november 1983 en 12 juni 1984, de percentages die van toepassing waren voor het jaar 2000 en de per 1 januari 2001 geldende percentages.
Inhoudsopgave
Forfaitair percentage voor kantine-omzet bij (amateur)sportverenigingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht