Besluit van 18 december 2000 tot wijziging van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 28 november 2000, nr. 5066602/00/6;
Gelet op de artikelen 25, 34 en 35 van de Wet op de rechtsbijstand;
De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W0.3.00.0564/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 15 december 2000, nr. 5070603/00/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand.]
1.
Indien toepassing van het tweede lid, onder a, en het derde lid van artikel 5, leidt tot de vaststelling van het inkomen op basis van een periode die in zijn geheel valt voor 1 januari 2001 wordt onder inkomen verstaan hetgeen daaronder werd verstaan voor inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Indien het eerste lid wordt toegepast, worden geen vrijstellingen gegeven als bedoeld in artikel 7a.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 december 2000
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht