Besluit van 29 oktober 2012, houdende wijziging van het Aanduidingenbesluit tabaksproducten ter implementatie van richtlijn 2012/9/EU
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2012, VGP/3121488;
Gelet op richtlijn 2012/9/EU van de Commissie van 7 maart 2012 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEU 2012, L 69), alsmede op artikel 2, eerste lid, van de Tabakswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, nr. W13.12.0253/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2012, VGP/3135162;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanduidingenbesluit tabaksproducten.]
Artikel II
Tabaksproducten die voldoen aan het Aanduidingenbesluit tabaksproducten zoals dit luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit mogen worden verkocht tot 28 maart 2016.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 maart 2014.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 oktober 2012
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de dertiende november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht