Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit aantal algemene maatregelen van bestuur (wijziging eigen bijdragen voor AWBZ-zorg)

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 november 2003 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2003, Z/VU-2410342, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2003, no.W13.03.0378/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2003, Z/VU-2431827, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Bijdragebesluit zorg.]
Artikel II
[Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
Artikel IV
Het na toepassing van artikel 7, artikel 15, derde lid, dan wel artikel 24 van het Bijdragebesluit zorg vastgestelde bedrag van de bijdrage voor het jaar 2004 wordt vermenigvuldigd met 1,02.
1.
De artikelen I, onderdelen A, B, C, F en G, III en IV treden in werking met ingang van 1 januari 2004.
2.
De artikelen I, onderdelen D en E, en II treden in werking met ingang van 29 december 2003, met dien verstande dat artikel 16d, eerste lid, van het Bijdragebesluit zorg op de zorg, bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, indien die zorg is aangewezen in verband met een verstandelijke handicap, een psychiatrische aandoening of beperking dan wel gedrags- of psychische problematiek eerst van toepassing is met ingang van 12 juli 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 november 2003
De
Minister
Uitgegeven de elfde december 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht