Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (invoering WAO-conforme regeling)

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 december 1995, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet in verband met de invoering van de Wet privatisering ABP (invoering WAO-conforme regeling)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 1995, VMP/VVU-954051, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel b , van de Ziekenfondswet;
De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995, nummer W13.95.0659);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 1995 VMP/VVU-954468, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
Gedurende het tijdvak van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1995 wordt voor de toepassing van artikel 4 van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet , zoals dat artikel luidde in dat tijdvak, tevens in beschouwing genomen de inhoudingen op het loon, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiƫle voorzieningen privatisering ABP .
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 1995. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 december 1995
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de negende januari 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht