Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 november 2001 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 september 2001, nr. 5122961/01/6
Gelet op artikel 8:41, vijfde lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 27b, tweede lid, en artikel 29a, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 24, zesde lid Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 1, derde lid van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2001, nr. Wo3.01 0511/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 oktober 2001, nr. 5129471/01/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel II
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel III
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Algemene wet inzake de rijksbelastingen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]
Artikel IX
Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals het voor die datum gold, van toepassing [.]
Artikel X
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 november 2001
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijftiende november 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht