Besluit van 1 oktober 2007 tot wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen in verband met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 juli 2007, nr. WJZ/2007/24994(8202), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 8 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
De Raad van State gehoord (advies van 12 september 2007, nr. W05.07.0232/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 september 2007, nr. WJZ/2007/36394 (8202), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.]
1.
Op de subsidies die op grond van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen zijn verleend voor de inwerkingtreding van dit besluit blijven de regels van toepassing die golden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit.
2.
In afwijking van artikel 37 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidie vast binnen tien maanden na ontvangst van de in dat artikel bedoelde gegevens.
Artikel III
[Wijzigt het Besluit archeologische monumentenzorg.]
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 oktober 2007
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de zestiende oktober 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht