Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2002. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2002.

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 december 1995, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 1995, DVMA/M-953355;
Gelet op artikel 10 van de Welzijnswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 24 november 1995, no. W13.95.0587);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 1995, kenmerk DVMA/M954136;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Indien een gemeente voor de jaren 1996 en 1997 een lager of gelijk aantal inburgeringsprogramma's voor vaststelling van de uitkering in aanmerking brengt dan het door Onze Minister voor de desbetreffende gemeente voor dat jaar gegarandeerde aantal, wordt bij de vaststelling van de uitkering uitgegaan van het door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de afrekening over de jaren 1996 en 1997 voor de desbetreffende gemeente vastgestelde aantal en blijft toepassing van artikel 52, tweede en vierde lid, achterwege.
2.
Onze Minister hanteert voor de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde gegarandeerde aantal het door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gegarandeerde aantal inburgeringsprogramma's.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 december 1995
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht