Let op. Deze wet is vervallen op 18 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 17 februari 2009.

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WHW, enz. (wijziging bekostiging universiteiten 2005)

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 december 2005 tot wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijziging van de bekostiging van de universiteiten per 2005
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van 17 november 2005, nr. WJZ/2005/50115 (4820), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en op artikel 53, tweede lid, van de Wet op de ondernemingsraden;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2005, nr. W05.05.0507/III );
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van 2 december 2005, nr. WJZ/2005/54926 (4820), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I. [wijzigingen per 1 januari 2005]
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]
Artikel II. [wijzigingen per 1 maart 2005]
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]
Artikel III. [wijziging na publicatie in Staatsblad]
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]
Artikel IV. [wijziging per 1 september 2003]
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WHW.]
Artikel V. [wijzigingen per 1 september 2005]
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WHW.]
Artikel VI. [wijziging per 1 november 2005]
De Wet op de ondernemingsraden is, met uitzondering van hoofdstuk VII B , van toepassing op:
a. de Open Universiteit,
b. de openbare academische ziekenhuizen,
c. de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Bibliotheek, en
d. de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.
1.
Artikel I van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
2.
Artikel II van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2005.
3.
Artikel III van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
4.
Artikel IV van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2003.
5.
Artikel V van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.
6.
Artikel VI van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2005.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 december 2005
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I.
Artikel II.
Artikel III.
Artikel IV.
Artikel V.
Artikel VI.
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht