Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WHW ivm vaststelling van deel academisch ziekenhuis van rijksbijdrage van universiteiten

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 november 1996, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW i.v.m. vaststelling van het deel academisch ziekenhuis van de rijksbijdrage van universiteiten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 juni 1996, nr. 96017259/4724, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1996, nr. W05.96.0263);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 november 1996, nr. 96025228/4724, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]
ARTIKEL II
Bij de verdeling, bedoeld in artikel 2.22, derde lid, van het Bekostigingsbesluit WHW wordt met betrekking tot de kalenderjaren 1993, 1994 en 1995 uitgegaan van 1 december als teldatum in plaats van 1 oktober.
ARTIKEL III
Het besluit inzake bouwvolume voor het jaar 1997, bedoeld in artikel 2.20, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WHW, wordt uiterlijk 31 december 1996 vastgesteld.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997, met uitzondering van artikel III dat met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 november 1996
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven zeventiende december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht