Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2006.

Wijzigingsbesluit Besluit avondscholen v.w.o-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 juni 1991, tot wijziging van het Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o. in verband met verhoging van de groepsgrootte
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 8 mei 1991, nr. 91 030 267/3643, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 20, eerste lid, 22 en 23, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs ( Stb. 1986, 552);
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 25 maart 1991, nr. OR 91 000 050/4 K);
De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 1991, nr. W05.91.0246);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 20 juni 1991, nr. 91 053 624/3643, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Gedurende het schooljaar 1991-1992 kan volgens bij ministeriƫle regeling te stellen regels door Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen aanvullende formatie in de vorm van leseenheden worden toegekend ten behoeve van personeelsleden, voor wie als gevolg van de bij artikel I van dit besluit gewijzigde formules geen formatie meer beschikbaar is, en voor wie de geldende taakverminderingsregelingen geen opvang kunnen bieden.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 24 juni 1991
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de achttiende juli 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht